PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUN POSTO DE TRABALLO TEMPORAL DE PROFESOR OU PROFESORA DE PIANO PARA A ESCOLA DE MÚSICA DO CONCELLO DE PADRÓN, EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

 

 

 

 

 

- PUNTUACIÓNS FINAIS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

 

Descargar

 

Publicado en Padrón o 06/02/2017

 

 

- Relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para o posto de profesor de piano e coa fixación da data das probas selectivas

 

Descargar

 

Publicado en Padrón o 31/01/2017

 

 

- Listaxe provisoria persoas admitidas/excluídas para a provisión temporal dun posto de traballo de profesor/ade piano

 

Descargar

 

Publicado en Padrón o 17/01/2017

 

 

- Procedemento de selección para a provisión temporal dun posto de traballo temporal de profesor/a de piano para a escola de música do Concello de Padrón

 

Bases

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

 

Publicado en Padrón o 21/12/2106