Emprego

 

CONTRATACIÓN DE PEÓNS DO SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA

 • Anuncio de nomeamento de dous peóns do servizo de limpeza viaria (Expte. 06/2019-SPLT) (Ver PDFPublicado o 11 de xuño de 2019
 • Anuncio de proposta de nomeamento de dous candidatos do procedemento de selección para a provisión temporal de dous postos de traballo de peóns do servizo de limpeza viaria do Concello de Padrón, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso (Expte. 06/2019-SPLT) (Ver PDF) Publicado o 7 de xuño de 2019
 • Anuncio de aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección (Expte. 06/2019-SPLT) para a provisión temporal de dous postos de traballo de peón do servizo de limpeza viaria do Concello de Padrón e convocatoria do mesmo (Ver PDF)

NOMEAMENTO DUN PEÓN FORESTAL

 • Anuncio de nomeamento dun peón forestal financiado co programa Aprol Rural 2019 (Ver PDF)

 

OBRADOIRO DE EMPREGO "TERRAS DE IRIA V"

 • Listados definitivos correspondentes ao proceso de selección de persoal para o Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicados o 26 de outubro de 2018
 • Puntuación provisional correspondente ao proceso de selección dunha praza de mestre de actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería para o Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 23 de outubro de 2018
 • Resultado provisional da selección do alumnado-traballador do Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 22 de outubro de 2018
 • Baremación provisional, coa puntuación da entrevista, correspondente aos procesos de selección de persoal para o Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 18 de outubro de 2018
 • Baremación provisional correspondente aos procesos de selección de persoal para o Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 17 de outubro de 2018
 • Corrección das bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicada o 3 de outubro de 2018
 • Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro Dual de Emprego "Terras de Iria V" (Ver PDF). Publicado o 1 de outubro de 2018

OBRADOIRO DE EMPREGO "XUVENTUDE EN ACCIÓN 2018"

 • Candidatos seleccionados para participar como alumnos no Obradoiro de Emprego Xuventude en Acción 2018 dos concellos de Padrón, Dodro e Rois / Puntuacións finais de participantes na oferta de 1 director a media xornada / Puntuación definitiva de participantes na oferta de 1 mestre da especialidade promoción turística local e información ao visitante (HOTI 0108) a xornada completa / Puntuacións finais de participantes na oferta de 1 administrativo a xornada completa / Selección provisional de participantes na oferta de 1 titor a media xornada (Ver PDF). Publicado o 28 de setembro de 2018
 • Puntuacións provisionais de participantes: ofertas de 1 administrativo/a a xornada completa, 1 titor/a a media xornada, 1 mestre/a da especialidade de Promoción Turística Local e Información ao Visitante (HOTI 0108) a xornada completa e 1 director/a a media xornada (Ver PDF). Publicadas o 21 de setembro de 2018
 • Candidatos seleccionados para participar como alumnos no Obradoiro de emprego "Xuventude en Acción 2018" dos Concellos de Padrón, Rois e Dodro (Ver PDF). Publicado o 21 de setembro de 2018
 • Acordo asinado polo Grupo Mixto do Obradoiro de Emprego "Xuventude en Acción 2018" dos Concellos de Padrón, Rois e Dodro (Ver PDF). Publicado o 17 de setembro de 2018
 • Selección de participantes na oferta de 1 director/a a media xornada (Ver PDF). Publicada o 17 de setembro de 2018
 • Selección de participantes na oferta de 1 titor/a a media xornada (Ver PDF). Publicada o 17 de setembro de 2018
 • Selección de participantes na oferta de 1 administrativo/a a xornada completa (Ver PDF). Publicada o 17 de setembro de 2018
 • Selección de participantes na oferta de 1 mestre/a na especialidade Promoción Turística Local e Información ao Visitante (HOTI 0108) a xornada completa (Ver PDF). Publicada o 17 de setembro de 2018
 • Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "Xuventude en Acción 2018" dos concellos de Rois, Padrón e Dodro (Ver PDF). Publicadas o 12 de setembro de 2018

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE DOUS POSTOS DE TRABALLO DE PEÓN FINANCIADOS CO APROL RURAL 2018

 • Anuncio: Nomeamento de dous peóns do servizo de conservación do medio ambiente. Aprol Rural 2018 (Ver PDF). Publicado o 17 de xullo de 2018
 • Anuncio: Puntuacións finais outorgadas no concurso de méritos, proposta de nomeamento e bolsa de emprego no procedemento de selección convocado polo Concello de Padrón para proveer temporalmente dous postos de traballo de peóns do servizo de conservación do medio ambiente (Ver PDF). Publicado o 10 de xullo de 2018
 • Anuncio: Aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección, Expte. 05/2018-SPLT, para a provisión de dous postos de traballo de peóns do servizo de conservación do medio ambiente do Concello de Padrón e convocatoria do mesmo (Ver PDF). Publicado o 27 de xuño de 2018

 

OBRADOIRO DE EMPREGO "TERRAS DE IRIA IV"

 • Reunión do grupo de traballo nomeado para resolver a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" dos Concellos de Padrón, Rois e Dodro (Ver PDF) Publicado o 31 de xaneiro de 2018
 • Baremo provisional de selección de participantes na oferta de 1 mestre de atención sociosanitaria (rama sanitaria) a persoas a domicilio a media xornada. Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 29 de xaneiro de 2018
 • Reunión extraordinaria do grupo de traballo nomeado para resolver a selección do alumnado traballador/a e persoal do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" dos Concellos de Padrón, Rois e Dodro (Ver PDF) Publicado o 26 de xaneiro de 2018
 • Puntuacións finais do persoal do obradoiro e do alumnado "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 22 de setembro de 2017
 • Puntuacións provisionais do alumnado do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 18 de setembro de 2017
 • Puntuacións provisionais do persoal docente do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 18 de setembro de 2017
 • Baremo provisional de selección de participantes dos docentes do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 8 de setembro de 2017
 • Listado das puntuacións provisionais do Obradoiro de Emprego "Terras de Iria IV" (Ver PDF) Publicado o 6 de setembro de 2017

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE 2 OFICIAIS DE 2ª DE OBRAS FINANCIADOS CO APROL RURAL

 • Nomeamento de persoal temporal laboral e listaxe de reserva do programa Aprol Rural 2017 (Ver PDFPublicado o 14 de decembro de 2017
 • Relación de persoas seleccionadas e a súa valoración no procedemento de selección para a provisión temporal de 2 postos de traballo de oficial de 2ª de obras en réxime de dereito laboral temporal mediante o sistema de concurso. Expediente 23/2017-SPLT (Ver PDFPublicado o 13 de decembro de 2017
 • Anuncio de aprobación das bases que rexerán o procedemento de selección e convocatoria do mesmo (Ver PDF) Publicado o 5 de decembro de 2017

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARÍA

 • Anuncio do tribunal encargado da cualificación no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expediente 12/2017-SPFI (Ver PDF) Publicado o 22 de agosto de 2018
 • Convocatoria do terceiro exercicio no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expediente 12/2017-SPFI (Ver PDF) Publicado o 17 de agosto de 2018
 • Acta do tribunal encargado da cualificación no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expediente 12/2017-SPFI (Ver PDF) Publicado o 17 de agosto de 2018
 • Convocatoria do segundo exercicio no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expediente 12/2017-SPFI (Ver PDF). Publicado o 7 de agosto de 2018
 • Anuncio: Respostas correctas do primeiro exame para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría (Ver PDF). Publicado o 16 de xullo de 2018
 • Anuncio: Acta do tribuntal encargado da cualificación no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expte. 12/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 16 de xullo de 2018
 • Anuncio: Avaliación dos méritos no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expte. 12/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 12 de xullo de 2018 
 • Anuncio: Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría mediante o sistema de concurso-oposición, Expte. 12/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 27 de xuño de 2018
 • Anuncio: Lista provisoria de persoas admitidas e excluídas (Ver PDF) Publicado o 17 de xaneiro de 2018
 • Anuncio de convocatoria do procedemento no BOE (Ver PDF)
 • Anuncio de convocatoria do procedemento no DOG (Ver PDF)
 • Anuncio de convocatoria do procedemento no BOP (Ver PDF)

 

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA DOS CENTROS ESCOLARES

 • Constitución de bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais do Concello de Padrón mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 3 de agosto de 2018
 • Anuncio: Orden de prelación definitiva e proposta de formación de bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais do Concello de Padrón, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 3 de agosto de 2018
 • Anuncio: Resolución das reclamacións presentadas por Dna. María Josefa Batalla Saborido, Dna. Olga Carou Alcalde e Dna. María Luisa Dopazo García pola non asistencia á proba de carácter práctico do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais, Expte. 14-2017-SPLT, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF) Publicado o 9 de xullo de 2018
 • Anuncio: Orden de prelación e proposta de formación da bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais do Concello de Padrón, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 26 de xuño de 2018
 • Anuncio: Resolución da reclamación presentada por dona Sandra López Vecino á puntuación outorgada na fase de concurso nas probas do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais, Expte. 14/2017-SPLT, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF) Publicado o 25 de xuño de 2018
 • Anuncio: Resolución da reclamación presentada por dona Paula Nistal Losada á puntuación outorgada na fase de concurso das probas do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais, Expte. 14/2017-SPLT, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF) Publicado o 22 de xuño de 2018
 • Anuncio: Puntuación outorgada na fase de concurso nas probas do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencis municipais, Expte. 14/2017-SPLT, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 20 de xuño de 2018
 • Anuncio: Relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas definitivamente no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais, Expte. 14/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 7 de xuño de 2018
 • Anuncio: Relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas provisionalmente no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais (Ver PDF). Publicado o 17 de xaneiro de 2018
 • Bases que rexerán o procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de persoal para a limpeza dos centros escolares e dependencias municipais do Concello de Padrón mediante o sistema de concurso-oposición. Expediente: 14-2017-SPLT. (Ver PDF)
 • Anexo I - Modelo de instancia para participar no procedemento (Ver PDF)

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES

 • Bases que rexerán o procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de peón de servizos múltiples do Concello de Padrón mediante o sistema de concurso-oposición. Expediente: 13-2017-SPLT. (Ver PDF)
 • Anexo I - Modelo de instancia para participar no procedemento (Ver PDF)

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE AUXILIARES PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

 • Anuncio: Aprobación da bolsa de emprego de auxiliares do servizo de axuda no fogar, Expte. 12/2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 24 de xullo de 2018
 • Anuncio: Resultado sorteo orden prelación e proposta formación bolsa de emprego con carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Padrón, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 20 de xuño de 2018
 • Acordo do Tribunal Cualificador encargado de valorar os méritos e supervisar o proceso convocado polo Concello de Padrón para a formación dunha bolsa de emprego con carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Padrón, adoptado na súa reunión do 23 de maio de 2018. (Ver PDF) Publicado o 4 de xuño de 2018
 • Anuncio coa puntuación outorgada na fase de concurso nas probas do proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego con carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Padrón, mediante o sistema de concurso-oposición (Ver PDF). Publicado o 11 de maio de 2018
 • Anuncio coa relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas definitivamente no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar. Expendiente 12-2017-SPLT (Ver PDF). Publicado o 27 de abril de 2018 
 • Anuncio coa relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas provisionalmente no procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar. Expediente 12-2017-SPLT (Ver PDF). Publicada o 21 de novembro de 2017
 • Bases que rexerán o procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar do Concello de Padrón mediante o sistema de concurso-oposición. Expediente: 12-2017-SPLT. (Ver PDF)
 • Anexo I - Modelo de instancia para participar no procedemento (Ver PDF)

Contacto

Pode contactar co Concello de Padrón a través dos seguintes medios:

 • Enderezo: Rúa Longa, 27 - 15900 Padrón
 • Teléfono: (+34) 981 810 451
 • Correo electrónico: correo@padron.gal

Outros sitios web de interese

Top

Aviso legal - Política de privacidade - Política de cookies - Máis información sobre as cookies

Ligazón temporal á antiga páxina web

Este sitio web utiliza cookies para que vostede poida ter a mellor experiencia de usuario/a. Se segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e da nosa Política de Cookies. Detalles…