Subvencións

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE PADRÓN

 • 12 de setembro de 2023. Convocatoria pública de subvencións para actividades municipais realizadas por asociacións e entidades sen ánimo de lucro en 2023. 

-Bases da convocatoria no BOP (Ver PDF). 

-Presentación a través da sede electrónica do Concello de Padrón. O prazo de presentación de solicitudes remata o 22 de setembro de 2022. 

 

 • Convocatoria pública de subvencións municipais para a rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do Casco Histórico de Padrón.  

  - Modelo de solicitude (Ver PDF)
  - Convocatoria e bases (Ver PDF)


 • Convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2020 (Ver PDF) Publicada o 1 de setembro de 2020
      - Modelo de solicitude (Ver PDF)
      - Anexo I (Ver PDF)
      - Anexo II (Ver PDF)
      - Anexo III (Ver PDF)
      - Anexo IV (Ver PDF)
      - Anexo V (Ver PDF)
      - Anexo VI.- Acta constitución comisión de festas (Ver PDF)
      - Conta Xustificativa (Ver PDF)
      - Certificado Finalidade Subvención (Ver PDF)
      - Certificado Actividades Realizadas (Ver PDF)

 • Anuncio de convocatoria de subvencións da ARRU do Casco Urbano Histórico de Padrón  (Ver PDF). Solicitudes (PDF) Publicado o 15 de xuño de 2020
 • Anuncio de 'subvencións dos programas de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan 2018-2021' (Ver PDF). Publicado 12 de marzo de 2020.
   
 • Anuncio de reapertura da convocatoria de axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do casco urbano histórico de Padrón (Ver PDF). Publicado o 13 de setembro de 2019

- Bases reguladoras (Ver PDF)

- Modelo de solicitude oficial das axudas (Ver PDF)

 

 • Convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2019 (Ver PDF). Publicada o 21 de agosto de 2019.

- Modelo de solicitude (Ver PDF)

- Anexo I: Programa detallado de actividades que se van realizar ou xa realizadas e para as que se solicita a subvención (Ver PDF)

- Anexo II: Declaración responsable (Ver PDF)

- Anexo III: Declaración responsable (Ver PDF)

- Anexo IV: Declaración responsable (Ver PDF)

- Anexo V Certificación (Ver PDF)

- Anexo VI: Acta constitutiva da comisión de festas (Ver PDF)

- Modelo: Conta xustificativa da subvención (Ver PDF)

- Modelo: Certificación de ter cumprido a finalidade da subvención (Ver PDF)

- Modelo: Certificación das actividades realizadas (Ver PDF)

 

 • Anuncio de apertura da convocatoria pública de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do casco urbano histórico de Padrón (ARRU) e aprobación das súas bases reguladoras (Ver PDF)
 • Modelo de solicitude oficial de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas (Ver PDF)

 

 • Convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2018 (Ver PDF). Publicada o 29 de agosto de 2018

- Modelo de solicitude (Ver documento)

- Anexo I: Programa detallado de actividades que se van realizar ou xa realizadas e para as que se solicita a subvención (Ver documento)

- Anexo II: Declaración responsable (Ver documento)

- Anexo III: Declaración responsable (Ver documento)

- Anexo IV: Declaración responsable (Ver documento)

- Anexo V (Ver documento)

- Anexo VI: Acta constitutiva da comisión de festas (Ver documento)

- Modelo: Conta xustificativa da subvención (Ver documento)

- Modelo: Certificación de ter cumprido a finalidade da subvención (Ver documento)

- Modelo: Certificación das actividades realizadas (Ver documento)

 

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS AO CONCELLO DE PADRÓN

 

 • 10 de novembro de 2023. Subvención para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Melloras no punto limpo. Liña 1 (Ver PDF). 

 • 18 de outubro de 2023. Subvención para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal. Liña 1 e liña 2 (Ver PDF).

 • 30 de marzo de 2023. A Deputación da Coruña concédelle ao Concello de Padrón unha subvención do programa PEL-Concellos 2023 para financiar os equipos de Medio Ambiente e Obras (Ver PDF). 
 • 24 de xaneiro de 2023: Anuncio de concesión da subvención da Deputación da Coruña ao Concello de Padrón dentro do programa FO207/2022 por importe de 10.000 € para contribuír ao mantemento dos conservatorios e escolas de música e danza de titularidade municipal, a través do seus gastos de funcionamento correspondentes ao ano 2022 (Ver PDF)

 •  23 de xaneiro de 2023: Alumeado público de Padrón. Concesión de subvención (resolución complementaria). Subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (Ver PDF).
 • Alumeado público de Padrón. Resolución complementaria do director xeral do IDAE. Subvencións a proxectos singulares a entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo Feder de Crecemento sostible 2014-2020. (Ver PDF).
 • Alumeado público de Padrón. Concesión de subvención a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Alumeado público de Padrón  (Ver PDF)
 • Anuncio de concesión da subvención da Deputación da Coruña ao Concello de Padrón dentro do programa PEL-CONCELLOS ANO 2022 para contratación de persoal en risco de exclusión social. (ver PDF).
 • Anuncio de concesión da subvención da Consellería de Emprego e Igualdade ao Concello de Padrón para contratación temporal dunha persoa para a conservación do medio ambiente. Programa APROL Rural 2022 (ver PDF).
 • Anuncio de concesión da subvención da Deputación da Coruña ao Concello de Padrón, por importe de 10.000 euros, correspondente ao programa F0206: Convocatoria do Programa de Subvencións a Concellos e entidades locais para o mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2022, co obxecto de mantemento do persoal técnico en animación sociocultural. (ver PDF)
 • Anuncio no BOP de concesión definitiva da subvención da Deputación da Coruña, por importe de 15.000 euros, correspondente ao programa FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deportes en 2022 (ver PDF) e anuncio asinado polo alcalde (ver PDF)
 • A Consellería de Cultura, Educación e Universidade concede ao Concello de Padrón unha subvención para á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos. (Ver PDF)
 • Anuncio de concesión da subvención do IDAE ao Concello de Padrón para o proxecto de renovación do alumeado público na parroquia de Carcacía, acollido á liña de axudas a proxectos de Economía Baixa en Carbono, promovidos por entidades locais, confinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). (Ver PDF
 • Anuncio de concesión da subvención de AGADER ao Concello de Padrón no Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais de Acceso a Parcelas Agrícolas: camiño en Seoane. (Ver PDF)

 • Anuncio de sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello de Padrón e a Axencia de Turismo de Galicia para a mellora das infraestruturas no municipio cun importe do 65% proxecto: 'Alumeado ornamental do Camiño de Santiago no lugar de Cruces' no ano 2020. 

 • Anuncio de sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello de Padrón e a Axencia de Turismo de Galicia cun importe de 15.000€ para o proxecto 'Retirada da vexetación e limpeza no muro do adro do convento do Carme, fonte do Carme e ponte sobre o río Sar' no ano 2020.

 • Anuncio de sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello de Padrón e a Axencia de Turismo de Galicia cun importe de 5.500€ para a contratación de persoal para a oficina de turismo no ano 2020. 
 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón pola Deputación da Coruña por un importe de 19.053,36 € para a contratación de persoal para a oficina de turismo a través do programa de subvencións dirixidas a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio do 2020.
 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón por parte da Axencia de Turismo de Galicia para proxectos novos de dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo para os anos 2019 e 2020. Da seguinte forma:
  - Proxecto 1: 'Camiño branco de Rosalía' con 8.712,00 €.
  - Proxecto 2: 'Padrón, berce do xacobeo - Creando consciencia coa Pedronía' con 12.528.96€ 
 • Anuncio de resolución de concesión da axuda ao Concello de Padrón para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento da Escola Infantil 0-3 "Pequenos escolares", cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 (Ver PDF) Publicado o 19 de novembro de 2019
 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón pola Deputación da Coruña por un importe de 17.663,83 € para a contratación de persoal para a oficina de turismo a través do programa de subvencións dirixidas a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio do 2019.
 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón por parte da Axencia de Turismo de Galicia por importe de 23.578.88 € para a renovación da sinalización turística do Concello de Padrón a través das subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas 2019.
 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón por parte da Axencia de Turismo de Galicia para a Festa do Pemento de Herbón a través das subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia que se convocaron no 2019. Da seguinte forma: 

- Liña 1: 2.999,99 € para o financiamento dos gastos derivados das actividades de promoción e difusión da festa.

- Liña 2: 2.964,50€ para a posta en marcha e desenvolvemento, durante a celebración das festas declaradas e interese turístico de Galicia, da campaña de información e sensibilización fronte á violencia sexual en espazos públicos.

 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón pola Deputación da Coruña por un importe de 19.603,02 € para a contratación de persoal para a oficina de turismo a través do programa de subvencións dirixidas a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio do 2018.
 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón por parte da Axencia de Turismo de Galicia por importe de 37.375.00€ para a renovación da sinalización turística do Concello de Padrón a través das subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas 2018.
 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón por parte da Axencia de Turismo de Galicia por importe de 2.984.00€ para a Festa do Pemento de Herbón a través das subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia que se convocaron no 2018.
 • Anuncio de resolución de concesión da axuda ao Concello de Padrón para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento da Escola Infantil de 0-3 EIM de Padrón, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 (Ver PDF) Publicado o 27 de novembro de 2018
 • Anuncio da sinatura dun convenio entre o Concello de Padrón e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) cunha dotación de 35.000 € para a mellora dunha infraestrutura rural orientada á mellora da calidade de vida da poboación, denominada PAVIMENTACIÓN E DOTACIÓN DE MOBILIARIO NO RECINTO FEIRAL DE HERBÓN (Ver PDF) Publicado o 27 de novembro de 2018
 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón no ano 2018 pola Deputación da Coruña: a Deputación da Coruña concede ao Concello de Padrón unha subvención por importe de 49.000,00 € para a contratación de 9 persoas por un período de 4 meses e unha xornada laboral de 30 horas semanais a través do "PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL-CONCELLOS) MEDIANTE A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, ANUALIDADE 2018). 24 de maio de 2018
 • Anuncio da apertura da convocatoria pública de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rexeneración e Renovación Urbana do casco urbano histórico de Padrón (ARRU) e aprobación das súas bases reguladoras (Ver PDFPublicado o 2 de xaneiro de 2018

- Modelo de solicitude oficial das axudas (Ver PDF) Publicado o 2 de xaneiro de 2018

 • Anuncio de subvención concedida ao Concello de Padrón no ano 2017 pola Deputación da Coruña: a Deputación da Coruña concede ao Concello de Padrón unha subvención por importe de 49.000,00 € para a contratación de 9 persoas, por un período de 4 meses e unha xornada laboral de 30 horas semanais a través do "Programa de Integración Laboral (PEL-Concellos), mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia da Coruña de menos de 20.000 habitantes.
 • Anuncio de concesión da axuda da Consellería de Política Social ao Concello de Padrón para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento nas escolas infantís 0-3 (E.I.M. Pequenos Escolares), cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia  2014-2020. Expediente: BS403E-CO-2017-19 (Ver PDF)
 • Resolución da concesión de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal (ano 2017) Ver PDF Publicada o 14 de novembro de 2017

 

PadronCaminoEDestino

Contacto

Pode contactar co Concello de Padrón a través dos seguintes medios:

 • Enderezo: Rúa Longa, 27 - 15900 Padrón
 • Teléfono: (+34) 981 810 451
 • Correo electrónico: correo@padron.gal

Outros sitios web de interese

 
 
App Padrn removebg preview
 
Descarga a App de Turismo de Padrón.
Top

Aviso legal - Política de privacidade - Política de cookies - Máis información sobre as cookies

Ligazón temporal á antiga páxina web

Este sitio web utiliza cookies para que vostede poida ter a mellor experiencia de usuario/a. Se segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e da nosa Política de Cookies. Detalles…